Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МАГАЗИНА PRM.COM/BG

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Онлайн магазин www.prm.com/bg (по-нататък „Магазин”) се управляват от Answear.com Spółka Akcyjna със седалище в Краков, адрес: 31-564 Краков, Алея Покою 18, вписано в регистъра на предприемачи на Националния съдебен регистър KRS, поддържан от Районния съд в Краков, XI Фирмено отделение на Националния съдебен регистър под номер KRS 0000816066, статистически номер REGON 122515020, данъчен номер NIP 6793080390, което същевременно е администратор на личните данни на Клиенти на Магазина. В по-нататъшните разпоредби на Общи условия, за опростяване на комуникацията, употребяваме определения: „PRM”, „ние” или други местоимения, определящи първото лице, множествено число.

Телефонен номер за връзка с PRM: +359 29060929

еMail за връзка с PRM: ask.bg@prm.com

2. В Общите условия („Общите условия”) са описани правилата за закупуване на представените в Магазина стоки („Стоки”), за регистрация на Вашия акаунт, и на другите описани в Общите условия услуги.

3. Можете да разгледате Общите условия в секцията "Информация" най-долу на Магазина, както и да изтеглите актуалната им версия в PDF формат и да я съхраните в избрания носител.

4. Информация за Стоките, които можете да купите в Магазина, представлява покана за сключване на договор за продажба. Поръчката на клиента има правно значение на оферта за закупуване на стоки от асортимента на електронния магазин.

5. Стоките в Магазина са подробно описани. На Интернет-страницата се намира, в частност, информация за свойства на Стоката, за цената й, за материала, от който е изработена.

6. Всякакви търговски марки и фирмени наименования, снимки, проекти, карта на Магазина, описания на продукти и други елементи са защитени с авторски права и не могат да се копират или по какъвто и да е начин да се използват за собствени цели без съгласие на PRM.

7.Можете да закупувате Стоките в Магазина само като потребител, т.е. физическо лице, извършващо покупката извън рамките на осъществяваната търговска дейност. Не осъществяваме продажба в полза на предприемачи.

 

 II ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

1. Запознайте се с Общи условия, а преди да подадете поръчка или да учредите акаунт в Магазина, ги приемете. Без приемане на Общи условия няма да можете да придобивате Стоките или да ползвате други услуги чрез Магазина.

2. Информацията, която ни посочвате в процеса на подаване на поръчка, трябва да е вярна, актуална и точна. Помнете, че можем да се откажем от изпълнение на поръчката в случай, че посочените данни са дотолкова неточни, че възпрепятстват изпълнение на поръчката, в частност, възпрепятстват правилно връчване на пратката. Преди да се откажем от изпълнение на поръчката ще се опитаме да се свържем с Вас, за да установим данните в обема, позволяващ изпълнение на поръчката.                        

3. Прилагаме всички усилия ползването на Магазина от Вас да бъде ефективно и безопасно. Действаме съгласно приложимите в тази област стандарти за безопасност.

4. Не можете да предприемате действия, които могат да причинят опасност за сигурността на Магазина, сигурността на данните Ви и на данните на други клиенти или сигурността на извършваните покупки.

5. При ползване на Магазина задължени сте да спазвате следните правила:

а)    не можете по какъвто и да е начин да се намесвате в системната среда на Магазина, в частност, с въвеждане в нея на зловреден (злонамерен) софтуер или с предприемане на други действия, целта на които е противозаконна намеса в Магазина;

б)    задължени сте да ползвате Магазина съгласно предназначението му, описано в Общи условия – ползване на функциите на Магазина в какъвто и да е обем, различен от определения в Общи условия е забранено;

в)    не можете да ползвате Магазина по начин, който може да смущава функционирането му или да причини неудобства на другите потребители или на сътрудниците на Магазина, в частност, не можете да изпращате на достъпните в страниците на Магазина адреси реклама или друга информация с такъв характер;

г)     нямате право да ползвате съдържанието, описанията, снимките или други графични елементи на Магазина за собствена употреба или за употреба на други субекти. Помнете, че всякакви елементи на Магазина от този тип са защитени с авторски права на Дружеството и не могат да се използват без неговото съгласие.

6. За артикулите на някои марки сме въвели ограничения за броя на продуктите от цвета на модела, които можете да закупите в една поръчка. Ще получите информация за това, когато добавите максималния брой артикули от даден цвят на модела в количката си.

 

III СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

1. В Магазина можете да закупувате Стоките и да ползвате предоставяните от PRM услуги по правилата, описани в тези Общи условия.

2. Поръчки в Магазина могат да се подават денонощно, обаче поръчките, подадени през почивни дни (събота, неделя и празнични дни) ще се изпълняват през следващия работен ден.  

3. Можете да подадете поръчка като влезете в акаунта си в Магазина – препоръчваме използване на този метод, тъй като това значително съкратява процеса на подаване на следващите поръчки (не трябва всеки път да посочвате данните си). Независимо от това, за да подадете поръчка, не е задължително да имате акаунт в Магазина - можете да правите покупки без регистрация, като постъпвате съгласно съответните инструкции на страниците на Магазина.

4. Ще Ви помолим да посочите данните, необходими за изпълнение на подадените поръчки. Всички необходими данни ще отбележим във формуляра за покупка като изискуеми. Без посочване на изискуемите данни няма да сме в състояние да изпълним поръчката Ви и да издадем фактура.

5. За да подадете поръчка, ще трябва да извършите следните действия:

a) след като изберете Стоките, добавете ги в „Количката”, като избирате съответния размер, количеството Стоки, цвета им, а след това преминете към „Количката” и постъпвайте съгласно по-нататъшните инструкции на страницата на Магазина,

б) имате възможност да промените съдържанието на Вашата „Количка”, като изтриете Стоките или добавите нови Стоки, както и да промените посочените данни, докато не щракнете бутона „Купувам и плащам”,

в) щракването върху бутона „Купувам и плащам“ означава, че сте ни направили оферта за закупуване на избраните от вас Стоки при условията, описани в Правилата, и ако изберете метода на плащане Google Pay/Apple Pay, плащането е необходимо за изпращане офертата.

6. След изпращане на Вашата поръчка ще получите електронно съобщение, съдържащо основната информация, в това число: количество поръчани Стоки, цената им и стойността на доставката, избраната форма на доставка и плащане, предвиденото време на изпълнение на поръчката, Вашите данни и данни на Магазина. Това съобщение ще съдържа също така информация за начин на подаване на рекламация и за правилата за отказ от договора за продажба. Помнете, че това съобщение представлява само потвърждение, че Магазинът е получил поръчката Ви.

7. След като получим поръчката Ви, ще Ви съобщим за предаването й за проверка в склада, а след проверка на поръчката ще изпратим следващото електронно съобщение, в което ще потвърдим изпълнение на подадената от Вас поръчка („Потвърждение за поръчка и изпълнение”) или ще се откажем от приемане на Вашата оферта за покупка на Стоките от Магазина и ще посочим причините за отказ.

8. Електронното съобщение по точка 7 по-горе (“Потвърждение за поръчка и изпълнение”) означава, че е сключен договор за продажба на избраните от Вас Стоки по правилата, описани в настоящия Общи условия.

9. Помнете, че преди да получите съобщението по точка 7 („Потвърждение за поръчка и изпълнение”) можете по всяко време да анулирате поръчката си - достатъчно е да се свържете с Отдела за клиентски сервиз. Ако решите да анулирате подадената поръчка, във всеки случай ще Ви изпратим съобщение, потвърждаващо анулиране на поръчката.

10. Ако изберете плащане онлайн, Вашата поръчка ще бъде анулирана, ако:

a) данните за контакт са дотолкова неточни, че това възпрепятства доставка или контакт с Вас за потвърждение на данните,

б) Вашето плащане за поръчката няма да бъде извършено в срока, посочен от Магазина тук: https://prm.com/bg/a/metod-na-plashtane.

11. Към подадените поръчки издаваме електронна поименна данъчна фактура за закупените Стоки. Такава фактура ще получите по електронния адрес, посочен при подаване на поръчката. С приемане на тези Общи условия приемате изпращане на електронната данъчна фактура по посочения от Вас електронен адрес. 

 

IV ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИ

1. Стоката, закупена в Магазина доставяме по посочения от Вас в поръчката адрес на територията на България.

2 Приблизителното време на доставка на Стоките чрез куриерска пратка, е 3 работни дни от деня, следващ публикуването на пратката. Доставката на Вашата поръчка може да се забави през периодите на увеличено количество покупки в Магазина, напр. през периоди на празниците, обаче прилагаме усилия покупките Ви да стигнат до Вас не по-късно от 7 работни дни след като получите Потвърждение за изпълнение и изпращане на поръчката. Максималният срок за изпълнение на поръчката не може да превиши 30 дни. При избор на плащане онлайн можем да забавим изпълнението на поръчката Ви до осчетоводяване от нас на заплатената цена за Стоките.

3. Ще Ви доставим Стоките по следния начин:

a) с куриерска служба по посочения от Вас адрес на територията на България

б) в избрания пункт за получаване (напр. пункт за получаване на куриерската служба, на други партньори на PRM) – според вариантите, предоставени от PRM.

Подробна информация за формите и стойността на доставка на Стоките ще намерите тук: https://prm.com/bg/a/nachini-na-dostavka

 

V ЦЕНИ И МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Цените на Стоките в Магазина са посочени в български левове. Посочените цени включват данък ДДС.

2. Актуалните начини за плащане, приети в Магазина, се представени в раздела Методи за плащане: https://prm.com/bg/a/metod-na-plashtane и в процеса на покупката на етапа на избор на метода за плащане.

3. Ако изберете Онлайн плащане, средствата трябва да бъдат кредитирани във вашия акаунт в prm.com/bg в рамките на срока, посочен от Магазина тук: https://prm.com/bg/a/metod-na-plashtane в противен случай поръчката ще бъде анулирана. Можете, разбира се, да поръчате повторно, като изберете друг метод на плащане или направите онлайн плащане навреме.

4. Помнете, че ние можем да променим цените на Стоките в Магазина, да променим асортимента, да въвеждаме промоции или други отстъпки за продукти, но такива промени няма да нарушават сключените вече договори за продажба или правата на Клиентите, ползващи дадената акция.

 

VI РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИТЕ

1. В Магазина се продават изключително нови и оригинални Стоки. PRM отговаря за несъответствие на Стоките на договора, съществуващо към момента на доставка на Стоките и открито в рамките на две години от този момент, съгласно действащите в тази област разпоредби.

2. Ако смятате, че закупената от Вас Стока не съответства на договора, можете да подадете рекламация съгласно съответните разпоредби на закона и разпоредбите, съдържащи се в Общи условия.

3. Рекламацията можете да подадете по следния начин:

a) изпратете ни рекламираната Стока с писмено описание на дефекта - можете да се възползвате от предоставения от нас формуляр за рекламация, изтеглен от страницата на Магазина, но това не е необходимо,

б) изпратете рекламацията с препоръчано писмо или друга форма на изпращане на адрес:

 

DC ANSWEAR – PRM РЕКЛАМАЦИЯ
София, ул.Абагар №22
Сити Лоджистикс Парк
Склад на Спиди - СОМАТ офис 2

 

в) ще получите от нас информация за начин на разглеждане на рекламацията Ви в рамките на 14 дни след получаване от нас на рекламираната от Вас Стока.  

4. Съгласно съответните разпоредби на закона, с подаване на рекламацията придобивате право, в частност:

а)    да искате Стоката да бъде приведена в съответствие с договора чрез замяна или поправяне.  

Ако избраният от Вас начин за привеждане на Стоката в съответствие с договора (замяна/поправяне) е невъзможен или изисква от нас прекомерни разноски, можем да извършим замяна на Стоката - вместо исканото от Вас поправяне или да извършим поправяне на Стоката - вместо исканата от Вас замяна.

Ако както поправянето, така и замяната са невъзможни или изискват от нас прекомерни разноски, можем да се откажем от привеждане на Стоката в съответствие с договора по избрания от Вас начин, т.е. чрез поправяне или ремонт. Тогава Ви се полага правото на отказ от договора или на намаляване на цената.

б)    да подадете заявление за намаляване на цената (с посочване до каква сума) или да се откажете от договора, ако:

  • не сме извършили поправяне или замяна на Стоката или в съответните случаи не сме извършили поправяне или замяна съгласно разпоредбите или се отказахме от поправяне или замяна поради това, че те бяха невъзможни или изискваха прекомерни разноски;
  • несъответствие на Стоката с договора продължава да е налице въпреки това, че се опитвахме да приведем Стоката в съответствие с договора (чрез замяна или поправяне);
  • несъответствие на Стоката с договора е дотолкова съществено, че оправдава незабавно намаляване на цената или отказ от договора без предварително искане за поправяне или замяна на Стоката;
  • заявихме, че няма да приведем Стоката в съответствие с договора (чрез замяна или поправяне) в разумно време или без сериозни неудобства за Вас или това произтича ясно от обстоятелствата;

Нямате право да се откажете от договора, ако несъответствието на договора не е съществено.

5. При неуважение на рекламацията ще Ви върнем Стоката заедно със становище относно неоснователността на рекламацията.

6. При приемане на пратката обърнете внимание дали не е повредена. Ако установите повреда на пратката, поискайте от превозвача или от лицето, издаващо Ви Стоката в пункта на приемане, да състави протокол за повреда на пратката.

7. Извънсъдебни начини за решаване на спорове:

a) Ако закупувате Стоките като потребител, имате право да се възползвате от извънсъдебния начин за разглеждане на спорове и търсене на претенции във формата на интерактивна платформа ODR (Online Dispute Resolution), съгласно Регламента (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, по-нататък “Регламент за ОРС за потребители”.

б) Платформата ODR е интерактивен инструмент, предоставен на потребителите от Европейския Съюз, посредством който можете да подадете жалба. По-долу е посочена връзка за платформа ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Съгласно ст. 1 от Регламента за ОРС за потребители целта на учредяване на платформа ODR е предоставяне на потребителите на инструмент, улесняващ независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо извънсъдебно онлайн решаване на споровете между потребители и предприемачи на територията на Европейския Съюз.

в) Нашият адрес за контакт с Клиента е: ask.bg@prm.com

 

VII ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ - ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

1. Ако придобивате Стоките като потребител, имате право да се откажете от сключения договор за продажба без да посочвате причините, по правилата, определени по-долу. Право на отказ от договора, сключен на разстояние не Ви се полага относно договори:

a. за продажба на запечатани стоки, които не са пригодни за връщане по съображения за здравеопазване или хигиена и опаковката на които беше отворена след доставката;
б. за продажба на запечатани звукови записи или запечатани видеозаписи, или запечатан компютърен софтуер, опаковката на които беше отворена след доставката;
в. за продажба на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент.

2. Можете да се откажете от договора за продажба на Стоките в Магазина в рамките на 30 дни след получаване на Стоките.

3. Можете да се възползвате от правото си на отказ от договора по следния начин:

a) съобщете ни за решението си за отказ от договора по електронна поща на адрес: ask.bg@prm.com или писмено на адрес на Магазина;

б) можете за целта да използвате формуляра за отказ, който предоставяме на страниците на Магазина, обаче това не е задължително - достатъчно е да получим от Вас изрично известие, че решихте да се откажете от договор за продажба на определените Стоки;

в) ако подадете формуляр за отказ от договора за продажба по електронния адрес на Магазина, ще Ви потвърдим незабавно, че сме го получили в отговор, изпратена на Вашия електронен адрес;

г) срокът за отказ от договора ще бъде спазен, ако преди изтичането му изпратите писмото по поща или ни изпратите електронно съобщение със заявление за отказ;

д) изпратете ни обратно Стоката, до която се отнася отказът от договора, на адрес:
 

DC ANSWEAR - PRM ВРЪЩАНЕ
София, ул.Абагар №22
Сити Лоджистикс Парк
Склад на Спиди - СОМАТ офис 2

 

4. Ако се откажете от договора за продажба на Стоки:

a) ще бъдете задължени да покриете разноските по изпращане на Стоката, до която се отнася отказът, до нас,

б) ще Ви върнем получените от Вас средства незабавно, но не по-късно от 14 дни след като получим от Вас декларацията за отказ. Също така ще Ви възстановим разноските по доставка и по паричния превод, ако връщате всички Стоки, закупени в рамките на една и съща поръчка. Можем да забавим връщането на Вашите плащания докато получим от Вас връщаната Стока или докато ни изпратите документ за изпращане на тази Стока - в зависимост от това, кое ще настъпи по-рано.

в) ще Ви възстановим средствата с използване на същия метод, който сте използвали за плащането, освен ако се съгласите за връщане с използване на други средства - във всеки случай няма да правите никакви допълнителни разноски, свързани с възстановяване на платените суми,

5. Обаче помнете, че съгласно закона Вие отговаряте за намаление на стойността на връщаните Стоки, възникнало от ползване на тях по начин, различен от необходимия за установяване на характера, свойствата и функциите на закупената Стока.

6. Ако имате акаунт в Магазина и сте закупили стоките през него, а освен това стойността на закупените от Вас Стоки е над стойността, която дава право на безплатно връщане (с взети предвид използваните отстъпки и промоции), Вие можете при отказ от договора да се възползвате от опцията за безплатно връщане. Начинът за използване на опцията за безплатно връщане и стойността, над която имате право на безплатно връщане са описани тук: https://prm.com/bg/a/vrashtane-na-stoki

7. Не е задължително да използвате опцията за безплатно връщане – можете да се откажете от договора за продажба на Стоки в рамките на 30 дни след получаването им и да върнете Стоките за своя сметка.

 

VIII ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

1. Посредством Магазина PRM предоставя в полза на Клиенти следните услуги по електронен път:

a) създаване на възможност за сключване на договори за онлайн продажба на Стоките вы Магазина, съгласно Общи условия,

б) създаване на възможност за учредяване на клиентския акаунт в Магазина и за използване на функциите му;

в) преглеждане на съдържанието на страниците на Магазина.

2. Имате право да се откажете от сключените договори за продажба на Стоките в Магазина по правилата, определени от съответните разпоредби на закона и от Общи условия.

3. При услугата по поддържане на акаунта в Магазина имате право да се откажете от тях в срок от 30 дни след учредяване на акаунта. Независимо от това имате също така право по всяко време да искате да спрем да поддържаме акаунта Ви в Магазина. И двете права можете да упражните, като ни изпращате информация за решението Ви в електронна кореспонденция, изпратена на адрес: ask.bg@prm.com  или писмено на адрес: Sklep Internetowy prm.com/bg, 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18.

4. За да ползвате Магазина съгласно функциите му, се нуждаете от:

a) достъп до Интернет,

б) ползване на типичен Интернет браузър тип: Chrome, Safari, Opera, FireFox или подобни,

в) акаунт в електронна поща.

5. Можете да подадете рекламация относно предоставяните от prm.com/bg услуги, като изпращате електронно съобщение на адрес на Отдела за клиентски сервиз: ask.bg@prm.com или като се свържете по телефона с Отдела за клиентски сервиз. При подаване на рекламацията опишете, до какво се отнася тя, посочете ни и Вашите очаквания относно това, как трябва да бъде уредена. Ще разгледаме заявлението Ви възможно най-бързо, а във всеки случай ще получите отговор в срок от 14 дни след получаване на заявлението Ви.

 

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Преди да сключите договор за продажба на продукти в Магазина, следва да се запознаете с Общите условия и да приемете съдържанието му. При всяка поръчка Ви създаваме възможност да прочетете Общи условия. За промени в Общи условия ще Ви съобщим с електронно съобщение, ако имате акаунт в Магазина. В случай, че не приемате планираните промени, можете по всяко време да поискате отстраняване на Вашия акаунт в Магазина.

2. За продажба на продукти в Магазина се прилага българското законодателство. Договорът се сключва на български език.

3. По въпросите, неуредени в Общи условия, се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

4. Ние можем да променим Общи условия в случаите като:

a) промяна на разпоредбите на закона или на тяхното тълкуване от съответните органи или в резултат от съдебни постановления, както и от обяснения, тълкувания или препоръки, издадени от съответните държавни органи, ако това е от значение за разпоредбите на Общи условия,

б) промяна на начина за предоставяне на услугите, включени в Общи условия, което може да бъде предизвикано от технически и технологични причини, съображения за безопасност, необходимост от рационализация на действие на Магазина или повишаване на качеството на предоставяните от нас услуги,

в) промяна на обема или начина на предоставяне на услугите въз основа на Общи условия чрез въвеждане на нови функции или услуги, модификация или отменяне на досегашните функции или услуги,

г) промяна на методите за плащане или изпращане,

д) необходимост от въвеждане на редакторски промени.

5. Промените в Общите условия се прилагат за договори за продажба на Стоките в Магазина, сключени след влизане на промените в сила.

 

В сила от: 22.04.2024
Общи условия PRM.COM/BG

 

 

Споразумения, сключени през сайта на sneakerstudio.bg преди 04.09.2023 ще бъдат приложени според регулациите преди 04.09.2023 (линк към регулациите ТУК). Връщането на рекламираните стоки трябва да бъде на настоящите адреси, описани в регулациите от 04.09.2023 и на страниците с информация на магазина.