Σχετικά με το PRM.com/gr

Λεπτομέρειες της εταιρείας
Το ηλεκτρονικό κατάστημα Answear.com διευθύνεται από την Answear.com S.A. με έδρα την Κρακοβία, Aleja Pokoju 18, 31-564 Κρακοβία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με τον αριθμό: 

ΕΔΜ 0000816066,
ΑΦΜ: 6793080390,
ΑΦΜ ΕΕ: PL793080390.

Tα αρχεία εγγραφής της οποίας τηρούνται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Κρακοβίας - Śródmieście στην Κρακοβία, Τμήμα XI Επιχειρήσεων του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, αρχικό κεφάλαιο: 949.057,75 PLN (καταβληθέν στο ακέραιο).