Politica de confidențialitate

- INFORMAȚII GENERALE 

- POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE 

  

1. DEFINIȚII 

     1.1 Administratorul sau Answear - Answear.com Spółka Akcycjna (Societate pe acțiuni) cu sediul în Cracovia (31-564), Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național al Instanțelor Judecătorești ținut de Tribunalul Districtual pentru Cracovia-Śródmieście din Cracovia, Departamentul Economic XI, sub numărul KRS 0000816066, NIP: 6793080390, REGON: 122515020.  

    1.2 Date cu caracter personal - informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, inclusiv IP-ul dispozitivului, datele de localizare, identificatorul de internet și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii similare.  

    1.3. Politica - prezenta Politică de confidențialitate, care conține informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor de urmărire similare în cadrul Serviciului.  

    1.4. RODO - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

    1.5. Serviciu - site-ul web operat de Administrator la domeniul https://prm.com/ro, accesibil prin intermediul browserelor web. 

    1.6. Magazin - magazinul online al PRM disponibil prin intermediul Site-ului, prin intermediul căruia PRM vinde bunuri la distanță.  

    1.7. Utilizator - orice persoană fizică care vizitează Site-ul sau utilizează unul sau mai multe dintre serviciile sau funcționalitățile descrise în Politica.  

    1.8 Dispozitiv - înseamnă dispozitivul electronic prin care Utilizatorul accesează Serviciul.  

  

2. INFORMAȚII GENERALE 

    2.1 În legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului, colectăm datele necesare pentru a furniza serviciile oferite, precum și informații despre activitatea dvs. pe Site. În acest sens, suntem controlorii datelor dumneavoastră personale și acordăm o mare importanță protecției adecvate a acestora. Ne asigurăm că procesele de prelucrare a datelor pe care le desfășurăm respectă prevederile legale relevante, în special RODO. Scopul nostru este de a vă permite să fiți pe deplin informat cu privire la prelucrarea de către noi a Datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a vă oferi instrumente pentru a vă exercita drepturile. Vă rugăm să consultați mai jos pentru informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale.  

    2.2 Prelucrăm datele dvs. personale în mod legal, asigurându-ne că acestea rămân actualizate și corecte. Prin urmare, din când în când, vă putem reaminti să le actualizați prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o sau prin afișarea unui mesaj corespunzător pe site-ul web atunci când vă conectați la contul dumneavoastră.  

  

3. CUM POT CONTACTA ADMINISTRATORUL ȘI IOD? 

3.1 Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să scrieți direct responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa privacy.ro@prm.com (această adresă de e-mail nu este utilizată pentru oferte de cooperare și marketing, astfel de mesaje vor fi ignorate de sistemul nostru de gestionare a aplicațiilor) sau la adresa sediului nostru social (Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia), sau utilizați formularul de contact. 

  

4. CUM OBȚINEM DATELE DVS. PERSONALE? 

    4.1 Obținem datele dvs. personale direct de la dvs. pentru a vă oferi în mod corespunzător serviciile noastre și pentru buna funcționare a site-ului nostru web. Ne furnizați datele dvs. în primul rând prin intermediul unor formulare dedicate atunci când efectuați achiziții în Magazinul nostru, care este operat pe baza Termenilor și condițiilor magazinului, vă abonați la newsletter-ul nostru sau ne contactați, de exemplu, utilizând formularul de contact. De asemenea, primim datele dvs. atunci când utilizați alte servicii disponibile pe site-ul web, de exemplu, când navigați printre produsele oferite în Magazin. 

  

5. ESTE OBLIGATORIU SĂ FURNIZAȚI DATE CU CARACTER PERSONAL?  

    5.1 Este la latitudinea dumneavoastră să decideți dacă și ce date cu caracter personal ne furnizați - nu este obligatoriu. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în unele cazuri, furnizarea de Date cu caracter personal este necesară pentru buna desfășurare a serviciilor pe care le oferim sau este o condiție pentru încheierea și executarea unui contract, după cum se detaliază mai jos.  

  

6. CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?  

  

UTILIZAREA SERVICIULUI  

    6.1 Atunci când utilizați Site-ul și nu sunteți un Utilizator înregistrat (adică nu aveți un cont pe Site), Datele dvs. personale (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare) sunt prelucrate de noi:  

    6.1.1. în scopul furnizării de servicii electronice către dvs. în ceea ce privește furnizarea conținutului colectat pe Site - caz în care temeiul juridic al prelucrării este faptul că prelucrarea este necesară pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RODO];  

    6.1.2. în scopuri analitice și statistice - în acest caz, temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6(1)(f) din RODO], constând în efectuarea de analize ale activităților Utilizatorilor, precum și ale preferințelor acestora, în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate și a serviciilor furnizate;  

    6.1.3. în scopul eventualei înființări și investigări a cererilor de despăgubire sau a apărării împotriva cererilor de despăgubire - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) RODO], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale economice;  

    6.1.4. în scopuri de marketing ale Administratorului și ale altor entități, în special în legătură cu prezentarea de publicitate comportamentală - principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING.  

    6.2 Activitatea dvs. pe site-ul web, inclusiv Datele dvs. personale, sunt înregistrate în jurnalele de sistem (un program special de calculator utilizat pentru a stoca o înregistrare cronologică care conține informații despre evenimente și activități care se referă la sistemul IT utilizat pentru a ne furniza serviciile). Informațiile colectate în jurnale sunt prelucrate în principal în scopuri legate de furnizarea serviciilor. De asemenea, le prelucrăm în scopuri tehnice, administrative, în scopul asigurării securității sistemului IT și al gestionării acestui sistem, precum și în scopuri analitice și statistice - în acest sens, temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO].  

 

ÎNREGISTRAREA ȘI MENȚINEREA CONTULUI  

    6.3. Celor care se înregistrează pe site-ul web li se cere să furnizeze datele necesare pentru crearea și operarea unui cont. Pentru a facilita serviciul, este posibil să furnizați date suplimentare, dându-vă astfel consimțământul pentru prelucrarea acestora. Aceste date pot fi șterse în orice moment. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a crea și a opera un cont, iar dacă nu se furnizează astfel de date, nu se va putea crea un cont. Furnizarea altor date este voluntară.  

    6.4 Datele dvs. personale sunt prelucrate:  

    6.4.1. în scopul furnizării de servicii legate de întreținerea și operarea contului dvs. pe Site - temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6(1)(b) RODO], iar în ceea ce privește datele furnizate în mod opțional - temeiul juridic al prelucrării este consimțământul [articolul 6(1)(a) RODO];  

    6.4.2. în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6(1)(f) RODO], constând în efectuarea de analize privind activitatea Utilizatorilor pe Site și modul în care aceștia își utilizează contul, precum și preferințele Utilizatorilor în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate;  

    6.4.3. în scopul unei eventuale întocmiri și investiga unor cereri de despăgubire sau a apărării împotriva unor cereri de despăgubire - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) RODO], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale;  

    6.4.4. în scopuri de marketing ale Administratorului și ale altor entități - principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING.  

    6.4.5. în scopul asigurării securității înregistrării - temeiul legal pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al administratorului (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR), constând în prevenirea spamului, a fraudelor și a abuzurilor prin utilizarea serviciului reCAPTCHA Enterprise.

De asemenea, vă informăm că datele despre dispozitivul și aplicația utilizate pentru înregistrare, precum și rezultatele verificărilor de securitate, sunt transferate către Google Ireland Ltd. pentru a furniza, menține și îmbunătăți serviciul reCAPTCHA Enterprise, precum și în scopuri generale legate de securitate. Mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Google pot fi găsite în „Politica de confidenţialitate” și „Termeni şi condiţii” Google.

6.5. De asemenea, vă puteți conecta la contul dvs. de pe site-ul web prin intermediul rețelei sociale Facebook. În acest caz, Serviciul va prelua din contul dvs. din cadrul rețelei sociale doar datele necesare pentru înregistrarea și operarea contului dvs. Domeniul de aplicare al datelor dvs. pe care le vom accesa va fi indicat în mesajul afișat odată cu solicitarea de a continua conectarea. Continuarea conectării va însemna că datele indicate vor fi transferate către Serviciul nostru. Facebook va reține alegerea dvs. și, dacă vă conectați din nou prin intermediul acestui portal, mesajul nu va mai fi afișat din nou. Detaliile privind domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor de către portal, precum și drepturile asociate și opțiunile de configurare pentru a vă proteja confidențialitatea sunt descrise în politica de confidențialitate a Facebook.  

    6.5.1. De asemenea, vă puteți conecta la contul dvs. de pe site utilizând AppleID-ul dvs. În acest caz, Serviciul va prelua din contul dvs. Apple doar informațiile necesare pentru înregistrarea și operarea contului dvs. (numele, prenumele și adresa de e-mail). Informațiile privind conectarea cu AppleID sunt descrise aici https://support.apple.com/pl-pl/HT210318. Pentru detalii privind domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor de către Apple Inc., precum și drepturile aferente și opțiunile de configurare pentru protejarea confidențialității dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Apple

    6.5.2. De asemenea, vă puteți conecta la contul dvs. de pe site-ul web utilizând contul dvs. de Google. În acest caz, Site-ul web va prelua din contul dvs. Google doar datele necesare pentru înregistrarea și operarea contului dvs. Domeniul de aplicare al datelor dvs. pe care le vom accesa va fi indicat în mesajul afișat odată cu solicitarea de a continua conectarea. Continuarea conectării va însemna că datele indicate vor fi transferate către Serviciul nostru. Google va reține alegerea dvs. și, dacă vă conectați din nou prin intermediul acestui portal, mesajul nu va mai fi afișat din nou. Detaliile privind domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor de către portal, precum și drepturile asociate și opțiunile de configurare pentru a vă proteja confidențialitatea sunt descrise în politica de confidențialitate a Google

6.6 În cazul în care utilizatorul încarcă date cu caracter personal ale altor persoane (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail ale acestora) pe site, acesta poate face acest lucru numai cu condiția să nu încalce legile și drepturile personale ale acestor persoane.  

 

PLASAREA DE COMENZI  

    6.7 Atunci când plasați o comandă pentru bunuri sau servicii oferite de noi, datele dvs. personale vor fi prelucrate. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru acceptarea și procesarea comenzii dumneavoastră, iar dacă nu furnizați aceste date, comanda nu va fi procesată. Furnizarea altor date este opțională.  

    6.8 Datele dvs. personale sunt prelucrate:  

    6.8.1. în scopul procesării comenzii dvs. - temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [art. 6(1)(b) RODO]; în ceea ce privește datele furnizate opțional, temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dvs;  

    6.8.2. în scopul respectării obligațiilor legale care îi revin operatorului, care decurg în special din legislația fiscală și contabilă - temeiul juridic al prelucrării este o obligație legală [art. 6(1)(c) RODO];  

    6.8.3. în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6(1)(f) RODO], constând în efectuarea de analize privind activitatea Utilizatorilor pe Site, precum și preferințele de cumpărături ale Utilizatorilor, în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate;  

    6.8.4. în scopul eventualei înființări și investigări a unor cereri de despăgubire sau a apărării împotriva unor cereri de despăgubire - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6(1)(f) RODO], constând în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale.  

 

RECLAMAȚII ȘI RETURNĂRI  

    6.9 Depunerea de către dvs. a unei reclamații sau a unei returnări implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Nu este obligatoriu să furnizați date în formularul de reclamație, dar acestea sunt necesare pentru procesarea corectă a reclamației. Furnizarea datelor în formularul de retur nu este obligatorie, dar este necesară pentru o retragere efectivă din contract.  

    6.10. Datele dvs. personale sunt prelucrate:  

    6.10.1. în vederea procesării unei reclamații depuse - temeiul legal pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligația Administratorului în conformitate cu prevederile legale privind garanția pentru defectele unui bun vândut (art. 6(1)(c) RODO);  

    6.10.2. în scopul gestionării retururilor - temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligația Administratorului în temeiul legislației privind protecția consumatorilor [art. 6(1)(c) RODO], dacă temeiul returnării este legea privind dreptul de retragere, sau necesitatea prelucrării în vederea executării contractului [art. 6(1)(b) RODO], dacă temeiul returnării este regulamentul Magazinului nostru;  

    6.10.3. în scopul îndeplinirii altor obligații legale care îi revin administratorului, care decurg în special din reglementările fiscale și contabile - temeiul juridic al prelucrării este o obligație legală [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RODO];  

    6.10.4. în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6(1)(f) RODO], constând în efectuarea de analize privind activitatea Utilizatorilor pe Site, precum și preferințele de cumpărare ale Utilizatorilor în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate;  

    6.10.5. în scopul eventualei înființări și investigări a unor cereri de despăgubire sau a apărării împotriva unor cereri de despăgubire - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6(1)(f) RODO], constând în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale.  

 

FORMULAR DE CONTACT  

    6.11. Vă oferim posibilitatea de a ne contacta prin intermediul unui formular de contact. Utilizarea formularului necesită furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru a vă contacta și a răspunde solicitării dumneavoastră. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a primi și a trata cererea dvs. de informații, iar nerespectarea acestora va duce la imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre. Furnizarea altor date (de exemplu, în conținutul solicitării dumneavoastră) este voluntară.  

    6.12. Datele dvs. personale sunt prelucrate:  

    6.12.1. în scopul identificării și gestionării cererii dumneavoastră de informații transmise prin intermediul formularului pus la dispoziție - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului (articolul 6(1)(f) din RODO), constând în necesitatea de a rezolva problema semnalată și de a purta corespondența care îi este adresată în legătură cu activitățile sale comerciale;  

    6.12.2. în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO], care constă în realizarea de statistici privind interogările raportate de Utilizatori prin intermediul Site-ului, în vederea îmbunătățirii funcționalității acestuia.  

 

7. COMERCIALIZARE  

    7.1. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a desfășura activități de marketing, care pot consta în:  

    7.1.1. afișarea de conținut de marketing care să corespundă intereselor dumneavoastră (publicitate comportamentală);  

    7.1.2. desfășurarea de activități legate de comercializarea directă de bunuri și servicii (trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice și activități de telemarketing).  

    7.2. Pentru a desfășura activități de marketing, folosim profilarea în unele cazuri. Aceasta înseamnă că, prin intermediul prelucrării automate a datelor, evaluăm anumiți factori selectați care vă privesc pentru a vă analiza comportamentul sau pentru a face predicții pentru viitor. Acest lucru ne permite să adaptăm mai bine conținutul afișat la preferințele și interesele dvs. individuale.  

 

PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ  

7.3 Noi și partenerii noștri de încredere prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, inclusiv datele cu caracter personal colectate prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare, în scopuri de marketing în legătură cu direcționarea către dvs. a publicității comportamentale (adică publicitate adaptată la preferințele dvs.). Prelucrarea Datelor cu caracter personal include crearea de profiluri, a căror consecință este doar afișarea de publicitate personalizată pe baza Datelor dumneavoastră cu caracter personal obținute de noi și de partenerii noștri.  

7.4. O listă a partenerilor de încredere ai Administratorului poate fi găsită mai jos, în secțiunea "Informații privind utilizarea cookie-urilor", la rubrica "Partenerii noștri".  

 

MARKETING DIRECT  

    7.5 În cazul în care v-ați dat consimțământul, datele dvs. pot fi utilizate de noi pentru a vă direcționa conținut de marketing prin diverse canale, și anume prin e-mail (sub forma unui buletin informativ), prin MMS / SMS sau prin telefon. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. în acest caz este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) RODO] în legătură cu consimțământul dvs., constând în comercializarea bunurilor și serviciilor oferite. Astfel de activități sunt întreprinse de noi numai dacă v-ați dat consimțământul, pe care îl puteți retrage în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment făcând clic pe linkul pe care vi-l trimitem în fiecare e-mail comercial, contactându-ne la adresa de e-mail privacy.ro@prm.com (această adresă de e-mail nu este utilizată pentru colaborări și oferte de marketing, astfel de mesaje vor fi ignorate de sistemul nostru de ticketing) sau prin intermediul formularului de contact. Retragerea consimțământului nu afectează corectitudinea prelucrării pentru perioada anterioară retragerii.  

    7.6 De asemenea, putem efectua marketing direct prin poștă la adresa poștală pe care ne-ați furnizat-o. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. în acest caz este interesul legitim al operatorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO], care constă în comercializarea bunurilor și serviciilor oferite. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră în acest scop. Vă puteți exprima opoziția contactându-ne la adresa de e-mail: privacy.ro@prm.com (această adresă de e-mail nu este utilizată pentru colaborări și oferte de marketing, astfel de mesaje vor fi ignorate de sistemul nostru de gestionare a solicitărilor) sau prin intermediul formularului de contact.  

 

NOTIFICĂRI PUSH  

    7.7 Dacă v-ați dat separat consimțământul pentru a primi notificări push, puteți primi notificări sub formă de mesaje afișate pe dispozitivul dvs. mobil și în browserul web pe care îl utilizați, care conțin conținut de marketing legat de ofertele, serviciile și promoțiile noastre. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO], constând în comercializarea bunurilor și serviciilor oferite în legătură cu consimțământul dumneavoastră de a primi comunicări de tip push notifications. Vă puteți retrage consimțământul de a primi notificări push în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin modificarea setărilor din browserul web pe care îl utilizați sau de pe dispozitivul dvs. mobil.  

 

GOOGLE ADS CORESPONDENȚA CU CLIENȚII  

    7.8 Comercializarea produselor și serviciilor pe care le oferim poate avea loc cu ajutorul instrumentului Google Ads Customer Match. Google Ads Customer Match este un instrument care permite administratorului să încarce o bază de date hașurată de adrese de e-mail (lista de clienți) în instrumentele Google pentru a verifica dacă au fost create conturi de utilizator pe serviciile Google folosind aceleași adrese de e-mail (de exemplu, YouTube, Gmail, altele). În cazul în care se confirmă coincidența adreselor de e-mail, utilizatorilor serviciilor Google li se pot afișa reclame de către Administrator după conectare. Informații privind afișarea reclamelor în funcție de o listă de clienți stabilită pot fi găsite la link-ul: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.  

    7.9  Pentru creșterea acurateței de măsurare a eficienței activităților noastre de marketing prin intermediul Google Ads Customer Match descrise mai sus, vom utiliza, de asemenea, un instrument furnizat de Google sub forma așa-numitei "conversii optimizate". Acest instrument permite administratorului să sporească acuratețea măsurării unei conversii (de exemplu, achiziționarea unui articol pe site-ul web al magazinului ca urmare a unei redirecționări de pe un alt site web). Pentru a-l utiliza, încărcăm datele de conversie de pe site-ul web al Magazinului într-o formă criptată (inclusiv datele din sfera adreselor de e-mail) într-o manieră care să asigure protecția confidențialității, și anume folosind un algoritm de criptare unidirecțională. Informații despre conversiile augmentate pot fi găsite la link-ul: Conversiile optimizate - Google Ads - Ajutor.

AUDIENȚĂ PERSONALIZATĂ PE FACEBOOK  

    7.10 Marketingul produselor și serviciilor oferite de noi poate avea loc cu ajutorul instrumentului Facebook Custom Audience. Facebook Custom Audience este un instrument care permite administratorului să încarce o bază de date hașurată de adrese de e-mail în instrumentele Facebook pentru a verifica dacă au fost create conturi de utilizator pe platforma Facebook folosind aceleași adrese de e-mail. În cazul în care se confirmă că adresele de e-mail sunt aceleași, utilizatorilor platformei Facebook li se pot afișa reclamele administratorului după ce se loghează. Puteți găsi mai multe informații despre audiențele personalizate aici: https://ro-ro.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.  

  

8. PRELUCRAREA DATELOR VIZITATORILOR PROFILURILOR DE REȚELE SOCIALE ALE ADMINISTRATORULUI 

8.1. Administratorul are profiluri publice pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. În acest sens, acesta prelucrează datele lăsate de vizitatorii acestor profiluri (în special comentarii, preferințe, identificatori web). 

8.2. Datele cu caracter personal ale acestor persoane sunt prelucrate: 

8.2.1 pentru ca acestea să poată fi active în profiluri; 

8.2.2.2 pentru a gestiona profilurile în mod eficient, furnizând utilizatorilor rețelelor de socializare informații despre inițiativele și alte activități ale administratorului, precum și în legătură cu promovarea diferitelor evenimente, servicii și produse; 

8.2.3 în scopuri statistice și analitice; 

8.2.4 datele pot fi prelucrate în scopul de a face valabilă o eventuală revendicare sau de a se apăra împotriva revendicărilor. 

8.3 Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al Operatorului (articolul 6.1 f RODO) constând în: 

8.3.1 pentru a promova marca proprie și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sale, 

8.3.2 pentru a efectua analize de activitate și de preferințe, 

8.3.3 dacă este necesar în cazul unei reclamații sau al apărării împotriva unei reclamații. 

NOTĂ: Informațiile de mai sus nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către administratorii rețelelor de socializare. 

 

9. INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA DE "COOKIE-URI"  

  

CE SUNT COOKIE-URILE?  

    9.1 Cookie-urile (sau "cookie-urile") sunt fișiere text de mici dimensiuni salvate și stocate pe dispozitivele prin intermediul cărora Utilizatorul utilizează Site-ul web. Cookie-urile colectează informații pentru a facilita utilizarea Site-ului web - de exemplu, prin reținerea vizitelor și activităților Utilizatorului. Cookie-urile pe care le folosim sunt sigure pentru dispozitivul Utilizatorului. În special, nu este posibil ca virușii sau alte programe software sau malware nedorite să pătrundă în Dispozitivul dumneavoastră prin această metodă. Aceste cookie-uri ne permit să identificăm software-ul utilizat de Utilizator și să adaptăm funcționarea Site-ului în mod individual la fiecare Utilizator.  

 

TIPURI DE COOKIE-URI UTILIZATE DE ADMINISTRATOR  

    9.2. Utilizăm următoarele tipuri de module cookie:  

    9.2.1 Cookie-urile obligatorii sunt necesare pentru buna funcționare a Site-ului web. Datorită acestor fișiere, Administratorul poate asigura desfășurarea în siguranță a unor astfel de acțiuni, cum ar fi, de exemplu, procesarea comenzii unui Utilizator, "reamintirea" unui Utilizator logat pe Site-ul web după trecerea la o altă pagină sau completarea automată a datelor de adresă în timpul cumpărăturilor. Blocarea acestor module cookie în browserul Utilizatorului poate duce la o funcționare defectuoasă a Site-ului web. Aceste cookie-uri sunt obligatorii și nu este posibilă dezactivarea lor.  

Scopuri specifice pentru utilizarea cookie-urilor tehnice:  

    (a) pentru a asigura securitatea și fiabilitatea Website-ului;  

    b) pentru a efectua procesele necesare pentru a asigura funcționalitatea deplină a Site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la acestea:  

- adaptarea conținutului Website-ului pentru a se asigura că Utilizatorul poate utiliza pe deplin funcționalitățile puse la dispoziție și optimizarea utilizării paginilor Website-ului. În special, aceste fișiere permit recunoașterea parametrilor de bază ai dispozitivului utilizatorului și afișarea corespunzătoare a site-ului web;  

- funcționarea corectă a programului "Recomandă un prieten", în special pentru a permite verificarea sursei de redirecționare a Utilizatorilor către site-ul web;  

- permite utilizarea funcțiilor "Wishlist" și "Coș de cumpărături" de pe site-ul web.  

    9.2.2. Cookie-urile analitice sunt utilizate de către Administrator atât pentru a analiza comportamentul Utilizatorilor pe Site-ul web în scopuri comerciale, cât și pentru a înțelege modul în care Utilizatorii utilizează Site-ul web. Acest lucru face posibilă identificarea funcționalităților care trebuie îmbunătățite sau actualizate. Informațiile obținute de Administrator prin intermediul cookie-urilor analitice sunt anonime - pe baza acestora, Administratorul nu poate identifica Utilizatorul de la care au fost obținute informațiile.  

    9.2.3. Cookie-urile de personalizare permit analiza comportamentului Utilizatorului pe Site-ul web și a preferințelor de cumpărare ale acestuia, ceea ce permite oferirea de sugestii de produse personalizate, efectuarea de modificări ale funcționalităților Site-ului web și plasarea de conținut sponsorizat. Datele obținute prin intermediul acestor module cookie pot fi, de asemenea, utilizate pentru a îmbunătăți sistemele și software-ul existente și pentru a dezvolta noi soluții și funcționalități.  

    9.2.4. Cookie-urile publicitare permit administratorului să adapteze reclamele afișate la preferințele și interesele Utilizatorilor, adică să direcționeze Utilizatorii cu așa-numita publicitate comportamentală. Cu ajutorul acestora, entitățile care cooperează cu Administratorul, cum ar fi Facebook sau Instagram, vor putea ajusta în mod corespunzător conținutul publicitar afișat, astfel încât acesta să fie adaptat la preferințele Utilizatorului.  

 

PERIOADA DE STOCARE A MODULELOR COOKIE  

    9.3. Cookie-urile descrise mai sus pot fi împărțite în două tipuri datorită perioadei de stocare:  

    9.3.1. cookie-urile de sesiune sunt stocate pe Dispozitivul utilizatorului și rămân acolo până când se încheie sesiunea browserului respectiv. Informațiile stocate sunt apoi șterse definitiv din memoria Dispozitivului.  

    9.3.2. Cookie-urile permanente sunt stocate în Dispozitiv până când sunt șterse. Ele nu sunt șterse atunci când sesiunea browserului se încheie sau când Dispozitivul este oprit. În cazul în care Utilizatorul nu șterge cookie-urile permanente din Dispozitiv, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de până la 60 de zile de la introducerea lor.  

 

GESTIONAREA COOKIE-URILOR PE SITE  

    9.4. Numai cookie-urile obligatorii sunt necesare pentru funcționarea corectă a Serviciului. În ceea ce privește alte tipuri de cookie-uri, vă puteți da consimțământul pentru utilizarea acestora, dar nu este obligatoriu. Puteți gestiona amploarea utilizării cookie-urilor analitice, de personalizare și publicitare, dându-vă sau retrăgându-vă consimțământul pentru utilizarea acestora. Aveți posibilitatea de a vă gestiona consimțământul pentru diferitele tipuri de module cookie în orice moment prin intermediul panoului pus la dispoziție de noi. Panoul poate fi apelat prin intermediul filei "Cookie-urile dvs." situată în subsolul site-ului web.  

 

PARTENERII NOȘTRI  

    9.5. Unele module cookie sunt plasate pe site-ul web de către entități externe - parteneri care cooperează cu noi. În tabelul de mai jos puteți găsi o listă actualizată a partenerilor cu care cooperăm în ceea ce privește utilizarea modulelor cookie, împreună cu categoria de module cookie plasate de aceștia. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a partenerului respectiv.  

 Partener   Categorie Durata de viață a cookie-urilor 
Expert Sender  Analize 60 de zile 
Facebook Publicitate 60 de zile 
Google Ads Publicitate 60 de zile 
mPulse Analize 60 de zile 
Google Analytics Analize 60 de zile 
Criteo Publicitate 60 de zile 
DV360 Publicitate 60 de zile 
Glami Publicitate 60 de zile 
Microsoft Ads Publicitate 60 de zile 
BrazePersonalizare60 de zile 

 

10. CUI VOM TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?  

    10.1. Putem transfera datele dvs. personale către entități cu care cooperăm în furnizarea serviciilor noastre.  

    10.2 În funcție de metoda de livrare sau de returnare a bunurilor achiziționate pe care ați ales-o, vom transmite datele dumneavoastră necesare pentru livrarea sau returnarea bunurilor către una dintre entitățile cu care cooperăm în acest sens.  

    10.3 În funcție de metoda de plată pe care ați ales-o pentru bunurile achiziționate, vom transmite datele dvs. necesare pentru colectarea sau efectuarea plății uneia dintre entitățile cu care cooperăm în acest sens.  

    10.4 În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a primi informații comerciale la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pe care l-ați furnizat, vom transmite datele dvs. entităților care furnizează serviciul de trimitere de informații comerciale în numele nostru, și anume, în special:  

    10.4.1. LINK Mobility Poland sp. z o. o. o. cu sediul social în Gliwice;  

    10.4.2. ExpertSender S.A. cu sediul în Gdynia;  

    10.5. În plus, datele dvs. vor fi transferate entităților care prelucrează datele dvs. cu caracter personal în numele nostru, în măsura în care este necesar pentru găzduirea site-urilor web ale Magazinului, în special:  

    10.5.1. 3S Data Center S.A. cu sediul în Katowice.  

    10.6. De asemenea, este posibil să furnizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități cu care stabilim o colaborare, inclusiv consilierilor juridici, consilierilor fiscali și celor care furnizează servicii de contabilitate, IT, logistică și marketing.  

    10.7 Avem, de asemenea, dreptul de a dezvălui informații selectate referitoare la utilizatorii noștri autorităților competente sau terților care solicită astfel de informații pe baza unui temei juridic adecvat și în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.  

  

11. CÂT TIMP VOM PRELUCRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?  

    11.1 Durata prelucrării datelor dvs. de către noi depinde de tipul de serviciu furnizat și de scopul prelucrării. Ca regulă generală, datele vor fi prelucrate pe durata furnizării serviciului sau a executării comenzii, până la retragerea consimțământului pe care l-ați dat sau până când ridicați o obiecție efectivă la prelucrarea datelor dvs. în cazurile în care temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al operatorului.  

    11.2. Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea și exercitarea unor eventuale pretenții sau pentru apărarea împotriva unor pretenții, iar ulterior numai în cazul și în măsura în care este prevăzută de lege. După expirarea perioadei de prelucrare, datele sunt șterse în mod ireversibil sau anonimizate.  

  

12. CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?  

    12.1 În legătură cu prelucrarea de către noi a datelor dvs. personale, aveți următoarele drepturi:  

    12.1.1. dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal - pe această bază, Administratorul vă oferă informații cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, în special, scopurile și temeiul juridic al prelucrării, domeniul de aplicare al datelor deținute, entitățile cărora le sunt dezvăluite datele și data planificată a ștergerii;  

    12.1.2. dreptul de a obține o copie a datelor dumneavoastră - pe această bază, Operatorul vă furnizează o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către Operator;  

    12.1.3. dreptul la rectificare - Administratorul este obligat să rectifice orice neconcordanțe sau erori în datele cu caracter personal prelucrate și să le completeze dacă acestea sunt incomplete;  

    12.1.4. dreptul la ștergere - pe această bază, puteți solicita ștergerea Datelor a căror prelucrare nu mai este necesară pentru niciunul dintre scopurile pentru care au fost colectate;  

    12.1.5. dreptul la restricționarea prelucrării - în cazul în care faceți o astfel de cerere, Operatorul va înceta să efectueze operațiuni cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal - cu excepția operațiunilor pentru care v-ați dat consimțământul și a stocării datelor, în conformitate cu normele de păstrare adoptate - sau până când motivele pentru restricționarea prelucrării încetează să mai existe (de exemplu, o decizie este emisă de o autoritate de supraveghere care autorizează continuarea prelucrării);  

    12.1.6. dreptul la portabilitatea datelor - pe această bază - în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate în legătură cu un contract încheiat sau cu un consimțământ dat - operatorul va emite datele furnizate de dvs. De asemenea, este posibil să solicitați ca aceste date să fie trimise către o altă entitate, cu condiția, totuși, să existe capacitatea tehnică de a face acest lucru atât din partea administratorului, cât și din partea dumneavoastră;  

    12.1.7. dreptul de a vă opune prelucrării în scopuri de marketing - puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, fără a fi nevoie să justificați această obiecție;  

    12.1.8. dreptul de a vă opune altor scopuri de prelucrare - puteți să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal care este efectuată pe baza unui interes legitim al Administratorului (de exemplu, în scopuri analitice sau statistice sau din motive legate de protecția proprietății); o obiecție în acest sens trebuie să conțină o justificare;  

    12.1.9. dreptul de retragere a consimțământului - în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a-l retrage în orice moment, ceea ce, cu toate acestea, nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere;  

    12.1.10. dreptul de a depune o plângere - în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă prevederile RODO sau alte acte legislative privind protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, care are jurisdicție asupra locului de reședință obișnuită, locului de muncă sau locului în care a fost comisă presupusa încălcare. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România). 

 

SOLICITAREA EXERCITĂRII DREPTURILOR  

    12.2. Puteți exercita singur unele dintre drepturile de mai sus. Dacă aveți un cont în Magazin, aveți întotdeauna acces la datele dumneavoastră personale și le puteți corecta și actualiza.  

    12.3 Puteți face o solicitare privind toate drepturile de mai sus contactând Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail: Bd: privacy.ro@prm.com (această adresă de e-mail nu este utilizată pentru a vă trimite oferte de cooperare și de marketing, astfel de mesaje vor fi ignorate de sistemul nostru de gestionare a cererilor) sau la adresa sediului nostru social (Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia), precum și utilizând formularul nostru de contact.  

    12.4. Ne vom strădui să vă îndeplinim cererea în cel mai scurt timp posibil și să vă oferim răspunsuri la întrebările dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră. Veți primi un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea solicitării dvs. de către noi. În cazul în care constatăm că, din cauza complexității solicitării sau a numărului de solicitări pe care le-am primit, nu putem să vă informăm cu privire la acțiunile întreprinse în acest termen - vă vom informa cu privire la o prelungire.  

    12.5 În cazul în care avem îndoieli cu privire la faptul că dumneavoastră sunteți cel care depuneți o anumită cerere, vă putem adresa câteva întrebări suplimentare pentru a ne permite să vă verificăm identitatea. Nu este obligatoriu să furnizați astfel de date, dar dacă nu o faceți, cererea va fi refuzată. De asemenea, este posibil să avem nevoie de informații suplimentare pentru a determina conținutul exact al cererii dumneavoastră.  

    12.6 Cererea dvs. poate fi făcută personal sau prin intermediul unui împuternicit (cum ar fi un membru al familiei). Din motive de securitate a datelor, vă încurajăm să folosiți o împuternicire în formă certificată de un notar public sau de un avocat sau avocat autorizat, ceea ce va accelera verificarea autenticității cererii.  

    12.7 În cazul în care cererea ne-a fost adresată în format electronic, vom răspunde în aceeași formă, cu excepția cazului în care solicitantul solicită un răspuns într-o altă formă. În alte cazuri, vom răspunde în scris. În cazul în care momentul solicitării face imposibil să răspundem în scris, iar amploarea datelor solicitantului prelucrate de noi ne permite să îl contactăm în format electronic, vom răspunde în format electronic.  

    12.8 Stocăm informații despre cererea depusă și despre persoana care a făcut cererea pentru a ne asigura că se poate demonstra conformitatea și în scopul stabilirii, apărării sau afirmării oricăror pretenții din partea persoanelor vizate. Registrul cererilor este stocat într-un mod care să asigure integritatea și confidențialitatea datelor conținute în acesta.  

  

13. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE  

    13.1. Politica este revizuită în mod constant și actualizată în funcție de necesități. Versiunea actuală a Politicii a fost adoptată și este în vigoare începând cu 29.03.2024.  

 

Data publicării: 29.03.2024r.